parallax background

Particuliere verzekeringen


zorgeloos leven

 

Particuliere verzekeringen zijn persoonlijke verzekeringen die belangrijke bezittingen van u en uw gezin beschermen. Bijvoorbeeld uw huis, inboedel, auto of caravan.contact_telefoon

Gratis adviesgesprek

Vraag via onderstaande knop informatie aan voor 1 of meer verzekeringen. Uw persoonlijke situatie veranderd regelmatig en wij kunnen u adviseren en zorgen dat u zorgeloos kunt leven, of bel: 0182-614802.
Maak nu een afspraak
 

Hieronder kunt u meer lezen over particuliere verzekeringen via Huizenga B.V.


Verzeker uw inboedel

Wat is inboedel?
Om het heel makkelijk voor te stellen: inboedel is alles wat in uw woning "verhuisbaar" is.
Met andere woorden, alles wat u in de woning hebt (aan-)gebracht. Daaronder vallen dus niet alleen het meubilair en de kleding, maar ook de inhoud van de schuur en de kelder.
Alle, zoals dat heet, "roerende zaken". Overigens is een auto, een motor, of een zeilboot geen inboedel. Ook al staan ze gestald in uw garage.

Wat is er gedekt?
Op de meeste polissen zijn gedekt: brand, storm, braakschade, ontploffing, waterschade etc.
Een "vaste" omschrijving, die in de voorwaarden staat genoemd. Aangezien veel goederen tegenwoordig niet meer branden maar smelten (kunststoffen!), zijn doorgaans tevens gedekt de risico’s van schroeien, smelten en zengen.

Ook, en op zich is dat wel bijzonder, is vaak de inhoud van de vriezer gedekt, wanneer die door stroomuitval zou bederven. Net als het herstellen van de tuin na (uitsluitend) brand.
Zelfs is vaak het huren van hotelruimte gedekt, wanneer u door een gedekte oorzaak (brand bijvoorbeeld) tijdelijk niet in uw woning terecht kunt. Voor dit laatste is overigens wel nauw overleg met de verzekeraar nodig.

Sommige polissen gaan bij dekking echt heel ver: Men geeft dan, naast de al genoemde gedekte oorzaken, ook dekking voor alle nog niet genoemde schadeoorzaken. Wel wordt daar dan aan toegevoegd "mits plotseling en onverwacht". Die polissen zijn qua premie iets duurder, maar voorkomen veel discussie.


Reisverzekeringen

Wie naar het buitenland gaat, op familiebezoek of op vakantie, doet er goed aan daar een reisverzekering voor af te sluiten. Simpelweg, omdat de kosten van spontaan noodzakelijke terugkeer naar Nederland hoger worden naarmate de afstand naar Nederland groter wordt.
We hebben het dan over de kosten van medisch noodzakelijk vervoer, zoals "de gipsvlucht" tijdens de wintersport, maar ook het onderbreken van de vakantie omdat overkomst dringend gewenst is om andere reden (bijvoorbeeld overlijden naaste familie, brandschade aan de eigen woning e.d.). Maar de reisverzekering doet meer dan alleen de transportkosten verzekeren.

Medisch
Binnen Nederland zal uw eigen zorgverzekeraar doorgaans voldoende dekking geven. Veel zorgverzekeraars beperken hun dekking echter fors zodra u Nederland of Europa verlaat. Soms vergoeden ze maximaal 200% van wat in Nederland gebruikelijk zou zijn, soms zelfs niet meer dan 100%. U zult zich kunnen voorstellen dat dit tot grote problemen kan leiden.

De reisverzekering vergoedt simpelweg alle medische noodzakelijk kosten die uw eigen zorgverzekeraar niet vergoedt. Tweede reden is de kans dat u tijdens uw verblijf in het buitenland ziek wordt en daardoor terug moet keren naar Nederland. Lang niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden die extra kosten. Vandaar ook daar: de reisverzekering.
En verder...
Vervangend vervoer wanneer de auto het op vakantie begeeft. Dit is meestal inbegrepen in de reisverzekering. Ook onverwachte extra kosten kunnen deel uit maken, zoals het opsporen van verloren gegane bagage, kopie paspoort, extra verblijfskosten doordat tijdens wintersport het dal afgesloten raakt, dringend overkomen terug naar Nederland om familiereden etc.

Bagage
Overigens, de minst belangrijke: diefstal van bagage. Of, afhankelijk van de omstandigheden: verlies.

Wie tijdelijk naar het buitenland gaat, zou een reisverzekering dringend moeten overwegen.
Er zijn twee vormen:
-De aflopende reisverzekering

Deze sluit u af telkens wanneer u naar het buitenland gaat. De premie is afhankelijk van diverse factoren:

1. Europadekking of werelddekking
2. Wintersport, langlaufen of geen van beide
3. Beperkte of uitgebreide bagagedekking
De premie is doorgaans erg laag. Ze is immers alleen afhankelijk van het aantal vakantiedagen.

De doorlopende reisverzekering
Wie vaker naar het buitenland gaat, kan voordeliger uit zijn, met een doorlopende polis.
De dekkingsonderdelen zijn vergelijkbaar. Maar de kosten van het ’telkens afsluiten’ worden voorkomen. Daarnaast is het hebben van een doorlopende polis natuurlijk ook een rustig gevoel: u gaat nooit meer onverzekerd op vakantie.

De annuleringsverzekering
Deze zorgt er voor dat uw reissom aan u wordt terugbetaald wanneer u niet op vakantie zou kunnen gaan. Of wanneer u uw vakantie zou moeten afbreken. Dat kan zijn wegens ziekte, van u of van de directe familie. Het kan gaan om overlijden of om een van de andere oorzaken, zoals die in de voorwaarden worden genoemd.

De premie voor een losse annuleringsverzekering bedraagt gemiddeld 5,5% van de reissom. Zou u dit risico verzekeren op een doorlopende polis dan is de premie afhankelijk van de maximale uitkering die u wilt verzekeren. Bij een maximum van €1.500 per persoon bedraagt de premie voor een gezin met 2 kinderen gemiddeld €90. En bij een maximum van €3.500 gemiddeld €135


Verzeker u tegen aansprakelijkheid

Aansprakelijkhedsverzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) kan dekking geven voor de gevallen dat u als particulier persoon aansprakelijk wordt gesteld voor schade, die door uw toedoen aan anderen werd toegebracht. Daarbij kan het gaan om beschadiging van eigendommen. Maar het kan tevens gaan om "gevolgschade".

In het eerste geval kunt u denken aan de schade die ontstaat wanneer u met een winkelwagentje een geparkeerd staande auto beschadigt. Het tweede geval doet zich voor wanneer de eigenaar van die geparkeerde auto, tijdens de reparatie van die auto, een andere auto moet huren om zijn werk te kunnen blijven doen.

Tal van voorbeelden zijn te noemen. Gelukkig blijft de schade vaak beperkt tot enige honderden euro’s, soms ook echter loopt de schade op tot enige tonnen. En hierbij kunt u denken aan de (letsel-)schade die ontstaat wanneer u als fietser een plotseling overstekend kind aanrijdt.

Hoe dan ook, de AVP is de verzekering bij uitstek die u beschermt tegen de aanspraken van derden. En daarbij mag de premie ronduit laag genoemd worden.


Start een zorgeloos leven.


Via het formulier kunt u direct vrijblijvende informatie aanvragen, of bel voor direct persoonlijk contact.
(op werkdagen van 8:30 tot 17:00)
Tel: 0182-614802