Een onafhankelijk werkend adviesbureau


En onafhankelijk wil in dit geval heel duidelijk zeggen dat geen enkele bank of verzekeringmaatschappij ons iets kan verplichten. Met andere woorden, onze opdrachtgevers zijn niet de banken of de verzekeraars, u bent onze opdrachtgever!

Dat betekent dat wij ons, vanuit 100% onafhankelijkheid, volledig kunnen richten op uw belangen. Ons gaat het erom de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen.

We zeiden het al: we zijn assurantie adviseurs. Ons vak is dus het adviseren en begeleiden op het enorm brede vlak van assurantie dienstverlening. Dat betekent dat wij ons specialist durven te noemen op de terreinen:
Bedrijfsmatige verzekeringen
Particulieren verzekeringen
risicobeheer om na te gaan hoe dat allemaal beschermd dient te worden

Veelgestelde vragen beantwoord

1Kan ik makkelijk oversluiten?

Jazeker! Wanneer wij een kopie van uw polis hebben kunnen wij alles voor u regelen en zorgen er voor dat de verzekeringen in elkaar overlopen en u dus geen dubbele premie betaald

2Hoe zit dat met Bonus-Malus?

Wie een autoverzekering afsluit, krijgt te maken met onder meer schadevrije jaren, kortingstreden, en de bonus-malusladder. De meeste mensen weten wel ongeveer wat deze begrippen inhouden, maar wat ze precies met elkaar te maken hebben is vaak lastig. Daarom leggen het graag uit.

Wat is het?
Een bonus-malusladder is een tabel waarin je kunt terugvinden hoe jouw verzekeraar korting en toeslag op de premie berekent. Verzekeraars mogen deze tabel helemaal zelf bedenken, daarom zijn er veel verschillende bonus-malusladders. Meestal loopt een bonus-malusladder van 0 tot 20 treden, maar zo’n ladder kan ook meer of minder treden hebben.

Bonus en malus
Bonus staat voor korting. Hoe hoger je op de ladder staat, hoe hoger je korting is. Dus op trede 10 krijg je meer korting dan op trede 6. Malus staat voor een negatief aantal schadevrije jaren. Wanneer je een negatief aantal schadevrije jaren hebt, krijg je geen korting. Je betaalt vaak een toeslag op de premie en staat onderaan de ladder.>br />
Verschil korting en schadevrije jaren
Heb je schade gehad? Dan verlies je schadevrije jaren en je valt ook terug op de bonus-malusladder. Maar het aantal treden dat je terugvalt op de bonus-malusladder is niet gelijk aan het aantal schadevrije jaren dat je verliest. En dat kan voor verwarring zorgen. De opbouw en terugval in schadevrije jaren is sinds 1 januari 2016 bij alle verzekeraars gelijk. Maar dat geldt niet voor de bonus-malusladder. Hoeveel korting je krijgt of verliest, mogen verzekeraars zelf bepalen. Dus de tabel voor de bonus-malusladder is nooit gelijk aan de tabel voor schadevrije jaren die verzekeraars hanteren.

3Hoe hoog is de korting op mijn autoverzekering?

Als je een nieuwe verzekering aanvraagt, wordt je premie berekend op basis een aantal factoren. Dat zijn onder meer postcode, aantal schadevrije jaren en het soort auto dat je wilt verzekeren. Je wordt op basis van die gegevens automatisch ingeschaald op een bepaalde kortingstrede van de bonus-malusladder. Vanaf die trede klim je omhoog zolang je geen schade hebt gehad. En je daalt op de ladder als je wel een schade hebt.

4Waar vind je de bonus-malusladder?

Op het polisblad van je autoverzekering staat op welke kortingstrede je bent ingeschaald. Als je wilt weten hoeveel je terugvalt na een schade, kun je dit bekijken in de tabel die bij de polisvoorwaarden zit. Hieronder zie je hoe zo’n tabel er uit kan zien.

Voorbeeld bonus-malusladder

Huidige
trede

Bijbehorende
korting

Trede na een jaar
zonder schade

Trede na
1 schade

Trede na
2 schades

18

80%

18

13

9

17

80%

18

12

8

16

80%

17

11

7

15

80%

16

10

6

14

80%

15

9

5

13

80%

14

8

5

12

79%

13

7

4

11

78%

12

6

3

10

77%

11

5

3

9

76%

10

4

3

8

75%

9

4

3

7

72,5%

8

3

2

6

70%

7

3

2

5

65%

6

3

2

4

60%

5

2

1

3

50%

4

2

1

2

30%

3

1

1

1

0%

2

1

1

Als je in dit voorbeeld wordt ingeschaald op trede 7, val je na een schade terug naar trede 3. In plaats van 72,5% korting krijg je nog maar 50% korting. Als je het jaar erna geen schade rijdt, klim je omhoog naar trede 4. Je krijgt vanaf het nieuwe verzekeringsjaar een korting van 60%.

5Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb?

Hoeveel schadevrije jaren je hebt vind je op je polisblad. Twijfel je? Check het dan bij je verzekeraar of tussenpersoon. Zo voorkom je dat achteraf je no-claimkorting verandert als je schadevrije jaren niet juist waren.

6Kan ik meer eigen risico op mijn autoverzekering nemen?
Veel verzekeraars hebben het eigen risico standaard staan op € 0,- maar het is uiteraard mogelijk om met korting op de premie meer eigen risico te nemen, dit zoeken wij graag voor u uit.
7Verdienen jullie niet heel veel aan commissie?
Wij worden op de meeste verzekeringen nog beloond op basis van provisie van de verzekeraar, op de verzekeringen waar dit bovenmatig is sturen wij de klant een nota van onze werkzaamheden.
8Hoe zit het met jullie beloningsbeleid?
Huizenga Assurantien BV voert een beheerst beloningsbeleid. Geen van de medewerkers wordt op een wijze beloond waaruit prikkels zouden kunnen ontstaan om minder zorgvuldig met uw belangen om te gaan. Hoe zit het met onze beloning? Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan. Schadeverzekeringen 1.Vergoeding via de premie De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen, kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.
9Kan ik ook per uur betalen?
U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie of de vergoeding die u aan de bank betaalt rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.
10Krijg ik korting als ik alles bij jullie verzeker?
U krijgt zeker korting wanneer alles via ons kantoor wordt ondergebracht, de pakketkorting kan oplopen tot 12%

Berichtje achterlaten   
  Contactgegevens
  • Mail: info@huizengabv.nl
  • Tel. 0182-614802
  • Stationsstraat 49
  • 2741 HP Waddinxveen