parallax background

Autoverzekeringen


Op weg zonder zorgen.

 

Uw auto, motor, brommer of caravan verzekeren doet u met hulp van Huizenga assurantiëncontact_telefoon

Bel voor zorgeloze kilometers


Auto Schade?
Wij zetten onze schouders er onder om u weer op (de) weg te helpen.
0182-614802
Vraag informatie op

Alles over het verzekeren van uw auto en overige voertuigen.


Alleen een WA-dekking voor uw autoverzekering?

Standaard is voor iedere auto in Nederland een WA-dekking verplicht. Deze WA-verzekering geeft uitsluitend dekking voor de schade, die uw tegenpartij lijdt, wanneer u zelf schuldig bent. Voor auto’s met een heel lage dagwaarde, doorgaans zijn dat de oudere auto’s, kan een dergelijke verzekering al voldoende zijn.

WA-extra
Heeft uw auto nog steeds een flinke dagwaarde, dat kunt u uw WA-verzekering uitbreiden tot WA-extra. Soms ook wel WA-top, WA-succes, WA-minicasco, of WA-plus genoemd.
In dat geval verzekert u de dagwaarde van uw auto tegen een flink aantal onprettige gebeurtenissen. De belangrijkste daarvan zijn diefstal, inbraak, storm, brand en ruitbreuk.
Doorgaans geldt bij dit type schades een klein eigen risico.
Belangrijk is wel, dat steeds meer verzekeringmaatschappijen aan 'schadesturing' doen. Ze hebben dan een voorkeur voor bepaalde garagebedrijven. En verlagen dan bovendien vaak het eigen risico. Het kan dan ook verstandig zijn om, voordat u tot reparatie over laat gaan, eerst even met ons contact te zoeken.

All-risks
En voor de nieuwere auto bestaat dan uiteraard de all-risks-verzekering. Daarin zit de WA- dekking, maar ook de WA-extra-dekking. Bij all-risks worden beide dekkingen compleet gemaakt door onder andere ook vandalisme te vergoeden en aanrijdingen. Het woord zegt het eigenlijk al: "all-risks". "Alle risico’s" zijn verzekerd (althans, vrijwel alle risico’s).


Sleephulp
Wanneer door een ongeval de auto niet meer verder kan, zorgen vrijwel alle autoverzekeraars ervoor, dat de auto wordt opgesleept naar de garage van uw keuze. En dat de passagiers worden gebracht naar het beoogde einddoel van de reis. Een enkele verzekeraar gaat nog verder door deze hulp ook (voor all-risks-verzekerden) aan te bieden bij pech.

Welke keuze u ook maakt, altijd raden wij u aan dit uit te breiden met "rechtsbijstand".

In- en opzittenden
Of de inzittenden van een auto (of de opzittenden van een motor of scooter) verzekerd zouden moeten zijn, daarover zijn de meningen verdeeld. We leggen het u graag even uit.

Niet nodig?
Bij een aanrijding bestaan er drie mogelijkheden voor wat betreft de schuldvraag:

  • Schuld tegenpartij (u kreeg geen voorrang)
  • Eigen schuld bestuurder (u verleende geen voorrang)
  • Overmacht en dus niemands schuld (slippartij door natte bladeren op de weg)

In het eerste geval kunnen u en uw inzittenden alle schade verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. En dus komt een claim van uw inzittenden niet bij u terecht. In het tweede geval kunnen uw inzittenden (die dan voor u tegenpartij zijn) hun schade rechtstreeks verhalen op uw autoverzekeraar, die immers uw aansprakelijkheid dekt. En in het derde geval kunnen uw inzittenden de persoonlijke schade nergens verhalen. Ook niet bij u. Het betekent feitelijk dat inzittenden, normaal gesproken, hun schade nooit bij u persoonlijk zullen verhalen.

Wel nodig?
Nu schade aan de inzittenden feitelijk nooit bij u persoonlijk terecht zal kunnen komen komt de vraag op in welke gevallen een inzittendenverzekering dan wel nut heeft.
  • Wanneer u als bestuurder door eigen schuld zelf (letsel-)schade lijdt, kunt u zichzelf niet aansprakelijk stellen. Uw persoonlijke schade blijft dan ongedekt. Een inzittendenverzekering biedt dan uitkomst.
  • Wanneer er discussie gaat ontstaan over de schuldvraag, kan een situatie ontstaan, dat de schade aan de inzittenden pas na lange juridische procedures kan worden geregeld. Ook daar is een inzittendenverzekering op zijn plaats. Want deze keert namelijk uit ongeacht de schuldvraag.

Premie
Voor personenauto’s gelden andere premies dan voor bestel- en vrachtauto’s en motoren. Maar de gemiddelde premie bedraagt per voertuig voor een redelijke dekking € 20 per maand.
En wanneer u tot het verzekeren van de inzittenden van uw auto wilt over gaan is één telefoontje genoeg.

Caravan
Algemene uitleg
Nederland is een caravanland bij uitstek. Tal van gezinnen zijn dan ook trotse bezitter van dit "tweede huis op wielen". Een bezit dat nogal in waarde kan verschillen. En dat betekent dat een correcte verzekering aangepast dient te zijn aan die waarde.
Verzekerde waarde
Van groot belang is die waarde nauwkeurig vast te stellen, zodat de verzekeraar de premie over de juiste waarde berekent. In beginsel gaan alle verzekeraars uit van de "huidige nieuwwaarde". Waar dan de waarde van de luifel, de voortent en aanbouw bijgeteld dient te worden. Wie dus zijn caravan "duurder" maakt, doet er verstandig aan dit op de polis aan te laten tekenen.

Inboedel
Wie "huishoudelijke" inboedel meeneemt op vakantie, kan dit (buiten de reisverzekering om, want die kent zijn beperkingen) mee verzekeren op basis van de nieuwwaarde. Uiteraard is dit uitsluitend meeverzekerd wanneer dit op de polis is aangetekend.

Beperkingen
Belangrijk punt is dat de caravan feitelijk altijd voor "recreatie" gebruikt dient te worden. Uw eigen recreatie dus. Verhuur is dan ook vaak een uitgesloten onderdeel. Net als permanente bewoning. Tenzij dit uiteraard uitdrukkelijk is meeverzekerd.
Tweede punt: vrijwel altijd is schade als gevolg van bevriezing en hoge waterstand eveneens uitgesloten.
De meeste verzekeraars bepalen, dat een schadevergoeding uitsluitend gebruikt mag worden voor het herstel van de schade. Niet "repareren" betekent in die gevallen minder of zelfs geen schadevergoeding.
Verder staat er "plotselinge gebeurtenissen". Dat betekent dus tevens dat een geleidelijk optredende schade geen vergoeding oplevert. Slijtage is bijvoorbeeld een geleidelijk proces en wordt daardoor dan ook niet door verzekeraars gedekt. Op zich wel begrijpelijk. Periodiek onderhoud brengt slijtage immers altijd bijtijds aan het licht.

Afhankelijk van de leeftijd van de caravan kunt u kiezen voor standaard dekking of uitgebreide dekking.

Standaard dekking
In beginsel zijn alle plotselinge onzekere gebeurtenissen verzekerd. Botsing, storm, brand etc. Bepalend daarbij is dat de schadeoorzaak "onzeker" moet zijn geweest. Een kampvuur stoken onder het luifel zal, hoe gezellig ook, over het algemeen op weinig begrip kunnen rekenen bij de verzekeraars.

Uitgebreide dekking
De uitgebreide dekking, soms ook extra uitgebreid genoemd, of superpakket, gaat in de schadevergoeding iets verder dan de standaard dekking. Bovenop de standaard dekking komt:
  • Herstel van constructie- en materiaalfouten voor caravans van maximaal vijf jaar oud.
  • Geen twaalf maanden nieuwwaarde, zoals bij standaard, maar tot 60 maanden. Zelfs 120 maanden nieuwwaarde komt voor. Na die nieuwwaardeperiode is de vergoeding ook hoger dan bij standaard.
  • Een hogere vergoeding van kosten voor een vervangende caravan.

Voor het verzekeren van uw auto, motor of caravan


Via het formulier kunt u direct vrijblijvende informatie aanvragen, of bel voor direct persoonlijk contact.
(op werkdagen van 8:30 tot 17:00)
Tel: 0182-614802